{Rycerska} galeria śladów

Zdarzenia

Bractwo dobrej śmierci, Wyspiański i okno papieskie


Tadeusz Popiel - Łuk i sklepienie bazyliki Franciszkanów w Krakowie. © fot. Bogumił Krużel
 

4 grudnia 2010 roku w auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbędzie się konferencja o klasztorze Franciszkanów. Będzie mowa o bractwie dobrej śmierci i o dziełach Wyspiańskiego, o księżnej Salomei, służącej Anieli i oknie papieskim. Zresztą to tylko niektóre tematy.
 
"Klasztor Franciszkanów w Krakowie" to druga z cyklu konferencji naukowych "Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja", których celem jest prezentacja i ocena wkładu środowisk zakonnych na ziemiach polskich w szeroko rozumiane życie społeczne. Więcej można przeczytać na stronie ISF, gdzie znajduje się też szczegółowy program konferencji.
 
Zapraszam wszystkich! Ja się wybieram.