{Rycerska} galeria śladów

DMDD

Poniedziałek. 24 listopada 2014.

Skoro On dał mi wszystko, dlaczego nie miałbym dać Mu wszystkiego? Daję więc, i śpiewam.