{Rycerska} galeria śladów

DMDD

25 września 2009. Władysława z Gielniowa, bernardyna - patrona Warszawy.

{ Ag 1,15b-2,9 _ Ps 43,1-4 _ Łk 9,18-22 } 
Nie wystarczy rozpoznać Mesjasza, trzeba nabrać ducha, by nie lękać się tego, co trudne do przyjęcia. Bo On jest tak w śmierci, jak i w zmartwychwstaniu, tak w bólu, jak i w radości.