{Rycerska} galeria śladów

DMDD

30 września 2009. Hieronima, doktora Kościoła.

{ Ne 2,1-8 _ Ps 137,1-6 _ Łk 9,57-62 } 
Gdy łaskawa ręka Boga spoczywa na człowieku, bramy na drogach Królestwa otwierają się przed nim. A spoczywa, gdy człowiek nie wyrywa się Bogu i nie ogląda się wstecz, lecz idzie śmiało w stronę Królestwa.