{Rycerska} galeria śladów

DMDD

25 marca 2010. Zwiastowanie Pańskie.

{ Iz 7,10-14 _ Ps 40,7-11 _ Hbr 10,4-10 _ Łk 1,26-38 }
Bóg nie oczekuje ofiar, darów, całopaleń, ale by człowiek szedł. I pełnił Jego wolę, przyjmując to, co On daje mu na każdy dzień.