{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: październik 2011

DMDD

1 listopada 2011. Wszystkich Świętych.

{ Ap 7,2-4.9-14 _ Ps 24,1-6 _ 1J 3,1-3 _ Mt 5,1-12a } I chwalebną Matkę, Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, św. Michała, Gabriela i Rafała, i wszystkie chóry błogosławionych serafinów, cherubinów, tronów, panowań, zwierzchności, władz, mocy, aniołów, archaniołów, świętego Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę, Piotra, Pawła i świętych patriarchów, proroków, młodzianków, apostołów, ewangelistów, u... czytaj dalej

Czytelnia

Homilia na Wszystkich Świętych. Osiem błogosławieństw i dziecięctwo Boże

 Szczęśliwe konsekwencje   Jezus wyszedł na górę, aby wobec tłumów mówić o sprawach ważnych. O czym mówił? Że nierozerwalny jest związek tego, co jest teraz, z tym, co będzie w przyszłości. Związek tego, co tu na ziemi, z tym, co w przyszłym życiu w niebie. Że ci, którzy są ubodzy w duchu, którzy się smucą, są cisi, szukają sprawiedliwości, są miłosierni, c... czytaj dalej

komentarze: 4
DMDD

31 października 2011. Poniedziałek.

{ Rz 11,29-36 _ Ps 69,30-31.33-34.36-37 _ Łk 14,12-14 } Stąd też, bracia, strzeżmy się wszyscy bardzo, abyśmy pod pozorem jakiejś nagrody, pracy czy korzyści nie zagubili lub nie odwrócili naszego umysłu i serca od Pana.św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,25 czytaj dalej

DMDD

30 października 2011. Niedziela {XXXI}.

{ Ml 1,14b-2,2b.8-10 _ Ps 131,1-3 _ 1Tes 2,7b-9.13 _ Mt 23,1-12 } Błogosławiony sługa, który okazuje się równie pokorny wśród swych podwładnych, jak wśród swych panów.św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 23,1 czytaj dalej

Czytelnia

Homilia na 31. niedzielę. Przeciw obłudzie i o wzajemnej miłości.

 Człowiek, szlachetność i słowo prawdy Jezus, przestrzegając przed obłudą faryzeuszów i uczonych w Piśmie, zwrócił się do zgromadzonych przed nim tłumów; byli też jak zawsze i Jego uczniowie. Nie zachęcał wcale do nieposłuszeństwa, bo w końcu to oni zasiadali na katedrze Mojżesza, ale by byli mądrzy: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Jezus ... czytaj dalej

DMDD

29 października 2011. Sobota.

{ Rz 11,1-2a.11-12.25-29 _ Ps 94,12-15.17-18 _ Łk 14,1.7-11 } Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy; ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej.św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 19,1-2 czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

28 października 2011. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów.

{ Ef 2,19-22 _ Ps 19,2-5 _Łk 6,12-19 } Wysławiajcie Go, bo dobry i wywyższajcie Go w uczynkach waszych, bo po to posłał was na cały świat, abyście słowem i czynem dawali świadectwo Jego głosowi i przywiedli wszystkich do poznania, że oprócz Niego nie ma Wszechmocnego .św. Franciszek z Asyżu, List do Zakonu, 8-9 czytaj dalej

DMDD

27 października 2011. Czwartek.

{ Rz 8,31b-39 _ Ps 109,21-22.26-27.30-31 _ Łk 13,31-35 } Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest Panem i zajaśniał nam.Przedziwny Bóg w świętych swoich * Bóg Izraela sam da moc i potęgę swemu ludowi, błogosławiony Bóg.św. Franciszek z Asyżu, Oficjum, 9,6.12 czytaj dalej

DMDD

26 października 2011. Środa.

{ Rz 8,26-30 _ Ps 13,4-6 _ Łk 13,22-30 } Gdybyś był piękniejszy i bogatszy od wszystkich i gdybyś nawet cuda czynił, tak że wyrzucałbyś złe duchy, wszystko to zwraca się przeciwko tobie i nie należy do ciebie, i nie możesz się tym wcale chlubić. Lecz w tym możemy się chlubić: w słabościach naszych i w codziennym dźwiganiu świętego krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.św. Franciszek z Asyżu, Nap... czytaj dalej