{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: listopad 2011

DMDD

30 listopada 2011. Andrzeja, apostoła.

{ Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18 _ Ps 19,2-5ab _ Mt 4,18-22 } I kiedy Pan dał mi braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. św. Franciszek z Asyżu, Testament, 14 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

29 listopada 2011. Wtorek.

{ Iz 11,1-10 _ Ps 72,1-2.7-8.12-13.17 _ Łk 10,21-24 } Cieszcie się bardzo i radujcie, niech was napełnia ogromne wesele i radość duchowa. św. Klara z Asyżu, 1. List do Agnieszki, 21 czytaj dalej

DMDD

28 listopada 2011. Poniedziałek.

{ Iz 2,1-5 _ Ps 122,1-2.4-9 _ Mt 8,5-11 } Skoro więc Pan powołał nas do tak wielkiego zadania, aby z nas mogły brać wzór te, które są dla innych przykładem i zwierciadłem, powinnyśmy szczególnie błogosławić i chwalić Pana, i umacniać się w Panu, by czynić dobrze. św. Klara z Asyżu, Testament, 21-22 czytaj dalej

Czytelnia

Homilia na 1. niedzielę adwentu. O czuwaniu na przyjście Pana.

Wyznaczone zajęcie i bojaźń Boża Jezus uwrażliwiał swoich uczniów na potrzebę czujności i nieustannej gotowości na nadejście ostatniego dnia, bo chwili tej nie są w stanie wykalkulować ani przewidzieć: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. I opowiedział im przypowieść o człowieku, który udając się w podróż, zarząd swojego domu pozostawił swoim sługom. Każdemu wyznac... czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

26 listopada 2011. Sobota.

{ Dn 7,15-27 _ Dn 3,83-87.56 _ Łk 21,34-36 } I niech mają w pamięci, co mówi Pan: Miejcie się na baczności, aby przypadkiem waszych serc nie obciążyło obżarstwo i pijaństwo, i troski tego życia, żeby nie przyszedł na was nagle ten dzień. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 9,14 czytaj dalej

DMDD

25 listopada 2011. Piątek.

{ Dn 7,2-14 _ Ps: Dn 3,77-82 _ Łk 21,29-33 } Ja, brat Franciszek, sługa wasz najmniejszy, proszę was i zaklinam w miłości, którą jest Bóg, i z chęcią ucałowania waszych stóp, abyście te oraz inne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjęli z pokorą i miłością i spełniali je, i zachowywali. św. Franciszek z Asyżu, 2. List do wiernych, 87 czytaj dalej

DMDD

24 listopada 2011. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i towarzyszy - męczenników z Wietnamu.

{ Dn 6,12-28 _ Ps: Dn 3,71-76 _ Łk 21,20-28 } Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć wszelkiego zła, które nadejdzie i stanąć przed Synem Człowieczym. I uwielbiajmy Go czystym sercem, bo trzeba zawsze modlić się i nie ustawać. I uciekajmy się do Niego jako do pasterza i biskupa dusz naszych. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,27b.29.32a... czytaj dalej

DMDD

23 listopada 2011. Środa.

{ Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 _ Ps: Dn 3,64-70 _ Łk 21,12-19 } Uważajcie, żebyście się nie trwożyli. Bowiem dzięki cierpliwości waszej ocalicie wasze dusze i kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 16,19-21 czytaj dalej

DMDD

22 listopada 2011. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

{ Dn 2,31-45 _ Ps: Dn 3,57-63a _ Łk 21,5-11 } Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata. św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 1,17.22 czytaj dalej

komentarze: 1