{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: grudzień 2009

DMDD

1 stycznia 2010. Nowy Rok. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

{ Lb 6,22-27 _ Ps 67,2-3.5.8 _ Ga 4,4-7 _ Łk 2,16-21 } Człowiek Boży robi, co do niego należy. Wsłuchuje się w Boże wezwanie, podejmuje je, wyrusza w drogę, dzieli się Bożym słowem, i wraca, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko. A w jego sercu Duch nieustannie woła: Abba, Ojcze!  {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

31 grudnia 2009. Czwartek.

{ 1J 2,18-21 _ Ps 96,1-2.11-13 _ J 1,1-18 } Na początku było Słowo. I na końcu jest Słowo. A człowiek żyje dzięki Słowu. I jest namaszczony i poznaje prawdę. A poznając ją, do Słowa powraca, by wciąż na nowo z nadzieją mógł zaczynać. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

30 grudnia 2009. Środa.

{ 1J 2,12-17 _ Ps 96,7-10 _ Łk 2,36-40 } Człowiek, który nie rozstaje się ze świątynią i sławi Boga, ma większą łatwość i więcej siły, by wypełniał wolę Boga. I by tak, będąc w świecie, nie przemijał ze światem, ale trwał na wieki. Jak Bóg. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

29 grudnia 2009. Wtorek.

{ 1J 2,3-11 _ Ps 96,1-3.5b-6 _ Łk 2,22-35 } Człowiek postępuje zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego, a Bóg w człowieku dokonuje tego, co zamierzył. czytaj dalej

DMDD

28 grudnia 2009. Młodzianków, męczenników.

{ 1 J 1,5-2,2 _ Ps 124,2-5.7b-8 _ Mt 2,13-18 } Człowiek Boży odnajduje Boże światło, by wiedzieć, kiedy wyruszać w drogę i kiedy powracać. W Bożym świetle stara się też widzieć i przyjmować to, co po ludzku jedynie bolesne, niesprawiedliwe, naznaczone żalem i płaczem. Bo Bóg jest światłością, która rozjaśnia nawet ból i smutek. czytaj dalej

Czytelnia

Jak święty Franciszek świętował Boże Narodzenie w Greccio.

Oto opis wydarzenia w Greccio w 1223, które w powszechnej świadomości uchodzi za pierwszą żywą szopkę. Cóż takiego się wtedy wydarzyło? Mówi o tym właśnie Tomasz z Celano, pierwszy biograf św. Franciszka z Asyżu, jeden z najlepszych pisarzy łacińskich XIII wieku, autor m.in. sekwencji Dies Irae. Zamieszczony poniżej fragment to 30. rozdział Życiorysu pierwszego (tłum. C. Niezgoda), zatytułowany... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

27 grudnia 2009. Niedziela Świętej Rodziny.

{ Syr 3,2-6.12-14 _ Ps 128,1-5 _ Kol 3,12-21 _ Łk 2,41-52 } Ludzkiej rodzinie Bóg powierzył swojego Syna. I robi to nadal. A człowiek powołany jest do tego, by w swoim życiu zauważał i Boga, i człowieka, by szukał i odnajdywał. By powracał do świątyni, gdzie Bóg nie tylko uczy, ale daje się odnaleźć na nowo i napełnia swoją miłością.  {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

DMDD

25 grudnia 2009. Boże Narodzenie.

{ Iz 52,7-10 _ Ps 98,1-6 _ Hbr 1,1-6 _ J 1,1-18 } Człowiek Boży wsłuchuje się w słowo, które jest mową Boga. Bo chce rozpoznać Słowo, które było na początku u Boga. Słowo, które stało się ciałem i które nieustannie chce stawać się ciałem w człowieku.  {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

DMDD

25 grudnia 2009. Boże Narodzenie. Pasterka.

{ Iz 9,1-3.5-6 _ Ps 96,1-3.10-13 _ Tt 2,11-14 _ Łk 2,1-14 } Wydarzenie dla człowieka i całego stworzenia niezwykłe: Syn został nam dany. Nie jakiś syn, ale Syn Boga, dany darmo człowiekowi. Aby wszystko odnowił i przemienił, by każdy w Nim doznał pokoju. czytaj dalej

komentarze: 1