{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: luty 2010

DMDD

1 marca 2010. Poniedziałek.

{ Dn 9, 4b-10 _ Ps 79,8-9.11.13 _ Łk 6,36-38 } Świadomość własnych grzechów staje się łaską, kiedy człowiek ze skruchą wyznaje je Bogu. I licząc na Boże zmiłowanie dla siebie, sam okazuje zrozumienie i odpuszcza innym. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

28 lutego 2010. Niedziela {2. Wielkiego Postu}.

{ Rdz 15,5-12.17-18 _ Ps 27,1.7-9.13-14 _ Flp 3,17-4,1 _ Łk 9,28b-36 } Bóg zawiera z człowiekiem przymierze. Wciąga go w obłok swojej łaski, aby tam zamilknął i kontemplował piękno i potęgę Boga. I by wiedział, że to On panuje nad wszystkim.  {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

27 lutego 2010. Sobota.

{ Pwt 26,16-19 _ Ps 119,1-2.4-5.7-8 _ Mt 5,43-48 } Człowiek Boży wpatruje się w Boga i chodzi Jego drogami. Uczy się od Niego, jak kochać tych, co nie kochają, by tak być jak Ojciec niebieski. czytaj dalej

komentarze: 4
DMDD

26 lutego 2010. Piątek.

{ Ez 18,21-28 _ Ps 130,1-8 _ Mt 5,20-26 } Człowiek mądry zastanawia się nad sobą i swoim postępowaniem. By odstąpić od wszystkiego, co niegodziwe, a umocnić się w tym, co sprawiedliwe i słuszne. I by tak dar swój godnie ofiarować Bogu. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

25 lutego 2010. Czwartek.

{ Est (Wlg) 14,1.3-5,12-14 _ Ps 138,1-3.7-8 _ Mt 7,7-12 } Człowiek Boży staje przed Bogiem i woła z ufnością do Niego, który wybawia i wspomaga w opuszczeniu, i wie wszystko. Ale sam też słyszy wołanie innych i stara się tak postępować, jak chciałby, by inni postępowali wobec niego. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

24 lutego 2010. Środa.

{ Jon 3,1-10 _ Ps 51,3-4.12-13.18-19 _ Łk 11,29-32 } Człowiek Boży wychwytuje słowo od Boga również w zgiełku świata. Przyjmuje je i przejmuje się nim, bo jest dla niego znakiem. I całym sobą podejmuje to, na co Bóg przez swój znak wskazuje. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

23 lutego 2010. Wtorek.

{ Iz 55,10-11 _ Ps 34,4-7.16-19 _ Mt 6,7-15 } Słowo, które wypowiada Bóg, ma moc. Podobnie i słowo, które wypowiada człowiek. Jeśli jest ono zakorzenione w słowie Boga i wyraża prawdę o człowieku, który je wypowiada. czytaj dalej

komentarze: 6
DMDD

22 lutego 2010. Święto Katedry św. Piotra.

{ 1P 5,1-4 _ Ps 23,1-6 _ Mt 16,13-19 } Kto rzeczywiście rozpoznaje Mesjasza, Syna Boga żywego, ten konsekwentnie Jemu podporządkowuje swoje życie. Jest jak skała, i dla niego przeznaczony jest niewiędnący wieniec chwały. czytaj dalej

komentarze: 4
DMDD

21 lutego 2010. Niedziela {1. Wielkiego Postu}

{ Pwt 26,4-10 _ Ps 91,1-2.10-15 _ Rz 10,8-13 _ Łk 4,1-13 }   Człowiek Boży nie boi się pokus, boi się bardziej niepamięci Bożego słowa. Bo wie, że w nim jest mądrość, która przypomina to, co ważne, i moc, która wyprowadza zwycięsko z walki.   {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

komentarze: 4
DMDD

20 lutego 2010. Sobota.

{ Iz 58,9b-14 _ Ps 86,1-6 _ Łk 5,27-32 }  Bóg woła każdego, ale Jego uzdrwaiającej mocy doświadcza ten, kto jest świadom swojej choroby. Kto zostawia swoje pomysły i zabezpieczenia, i nie zwlakając idzie za Nim. A wtedy On sam cudownie go karmi i wiedzie do niegasnącego triumfu. czytaj dalej

komentarze: 1