{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: luty 2011

DMDD

1 marca 2011. Wtorek.

{ Syr 35,1-12 _ Ps 50,5-8.14.23 _ Mk 10,28-31 }   Temu zaś, który tyle wycierpiał za nas, wyświadczył nam tyle dobra i wyświadczy w przyszłości, niech wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, w morzu i przepaściach, oddaje jako Bogu sławę, chwałę, cześć i błogosławieństwo, ponieważ On jest naszą mocą i siłą, On sam jest dobry, sam najwyższy, sam wszechmocny, godny podziwu, sam przesł... czytaj dalej

DMDD

28 lutego 2011. Poniedziałek.

{ Syr 17,24-29 _ Ps 32,1-2.5-7 _ Mk 10,17-27 }   I wszelkie dobro odnośmy do Pana Boga najwyższego i uznawajmy za Jego własność, i dziękujmy za wszystko Temu, od którego pochodzi wszelkie dobro. I on sam, najwyższy, jedyny i prawdziwy Bóg, niech ma, odbiera i otrzymuje wszelką cześć i uszanowanie, wszelkie uwielbienia i błogosławieństwa, wszelkie dziękczynienia i chwałę, On, który ma wszelkie d... czytaj dalej

DMDD

27 lutego 2011. Niedziela {8}.

{ Iz 49,14-15 _ Ps 62,2-3.6-9 _ 1Kor 4,1-5 _ Mt 6,24-34 }   Stąd też, bracia, strzeżmy się wszyscy bardzo, abyśmy pod pozorem jakiejś nagrody, pracy czy korzyści nie zagubili lub nie odwrócili naszego umysłu i serca od Pana. Lecz przez świętą miłość, którą jest Bóg, proszę wszystkich braci, tak ministrów, jak innych, aby usunąwszy wszystkie przeszkody i odrzuciwszy wszystkie troski i kłopoty, c... czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

26 lutego 2011. Sobota.

{ Syr 17,1-15 _ Ps 103,13-18a _ Mk 10,13-16 }   Zniżenie się Boga ku nam niech wznieci miłość. Jak dzieci na obczyźnie myślą o rodzicach swoich, tak okażmy Bogu miłość przez pamięć o Nim, przez nawiedzanie Pana Jezusa w tabernakulum. Książęta przez zbliżanie i zniżanie się do ludu zyskują sobie miłość, a Bóg nie zyska jej sobie u nas? sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

25 lutego 2011. Piątek.

{ Syr 6,5-17 _ Ps 119,12.16.18.27.34-35 _ Mk 10,1-12 }   To, co odrębne i to, co wspólne spotkało się i połączyło ze sobą, aby między Przyjacielem i Ukochanym były przyjaźń i życzliwość. bł. Rajmund Lull, Księga Przyjaciela i Ukochanego, 44 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

24 lutego 2011. Czwartek.

{ Syr 5,1-8 _ Ps 1,1-4.6 _ Mk 9,41-50 }   I przygotowujmy w sobie zawsze mieszkanie i miejsce pobytu Temu, który jest Panem Bogiem wszechmogącym, Ojcem i Synem, i Duchem Świętym, który mówi: Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć wszelkiego zła, które nadejdzie, i stanąć przed Synem Człowieczym. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,27... czytaj dalej

DMDD

23 lutego 2011. Polikarpa, męczennika.

{ Syr 4,11-19 _ Ps 119,165.168.171-172.174-175 _ Mk 9,38-40 }   Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Ktokolwiek więc zazdrości bratu swemu dobra, jakie Pan mówi i czyni w nim, dopuszcza się grzechu bluźnierstwa, bo zazdrości samemu Najwyższemu, który mówi i czyni wszelkie dobro. św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 8,2-3 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

22 lutego 2011. Katedry św. Piotra.

{ 1P 5,1-4 _ Ps 23,1-6 _ Mt 16,13-19 }   Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawnym następcom, i Kościołowi Rzymskiemu. św. Franciszek z Asyżu, Reguła zatwierdzona, 1,2 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

21 lutego 2011. Poniedziałek.

{ Syr 1,1-10 _ Ps 93,1-2.5 _ Mk 9,14-29 }   Jeśli wiarę żywą w niebo mieć będziemy, wówczas nie będą wydawały się nam za trudne przykazania Boże, ani przepisy doskonałości chrześcijańskiej, ani długie modlitwy, ani posty, ani cierpienia. sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv czytaj dalej

DMDD

20 lutego 2011. Niedziela {7}.

{ Kpł 19,1-2.17-18 _ Ps 103,1-4.8.10.12-13 _ 1Kor 3,16-23 _ Mt 5,38-48 }   Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając, i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą. św. Franciszek z Asyżu, Medy... czytaj dalej

komentarze: 2