{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: marzec 2010

DMDD

31 marca 2010. Środa {Wielkiego Tygodnia}.

{ Iz 50,4-9a _ Ps 69,8-10.21-22.31.33-34 _ Mt 26,14-25 } Bóg daje człowiekowi rozum, serce i język. I zaprasza do dialogu. Słowem zdrady człowiek może zabić. Może też ocalić, przychodząc z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

30 marca 2010. Wtorek {Wielkiego Tygodnia}.

{ Iz 49,1-6 _ Ps 71,1-6.15.17 _ J 13,21-33.36-38 } Dopóki człowiek wierzy we własne siły, zdradza i wypiera się prawdy. Kiedy Bóg staje się siłą człowieka, ten zaczyna widzieć i staje się światłem dla tych, którzy dojrzeć nie mogą. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

28 marca 2010. Niedziela Palmowa.

{ procesja: Łk 19,28-40; msza: Iz 50,4-7 _ Ps 22,8-9.17-20.23-24 _ Flp 2,6-11 _ Łk 22,14-23,56 } Człowiek, który słucha jak uczeń, i który staje się sługą wobec głosu Pana, jest prawdziwie synem Bożym. I jest dziedzicem Królestwa.  {Więcej na temat Ewangelii procesji} czytaj dalej

komentarze: 3
DMDD

27 marca 2010. Sobota.

{ Ez 37,21-28 _ Jr 31,10-13 _ J 11,45-57 } Bóg prowadzi i gromadzić w jedno wszystkich, którzy chcą należeć do Niego. Za cenę własnego życia. Bo Bogu zależy na człowieku. czytaj dalej

komentarze: 4
DMDD

26 marca 2010. Piątek.

{ Jr 20,10-13 _ Ps 18,2-7 _ J 10,31-42 } Człowiek Boży słucha, patrzy i myśli. Słowa i czyny, których jest świadkiem, stają się dla niego wymownym dziełem, które umacnia wiarę. Pomimo i wbrew przeciwnościom. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

25 marca 2010. Zwiastowanie Pańskie.

{ Iz 7,10-14 _ Ps 40,7-11 _ Hbr 10,4-10 _ Łk 1,26-38 } Bóg nie oczekuje ofiar, darów, całopaleń, ale by człowiek szedł. I pełnił Jego wolę, przyjmując to, co On daje mu na każdy dzień. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

24 marca 2010. Środa.

{ Dn 3,14-20.91-92.95 _ Ps: Dn 3,52-56 _ J 8,31-42 } Bóg ocala tych, którzy w Nim pokładają ufność. Wyzwala i czyni wolnymi tych, którzy w Nim odnajdują prawdę. Prawdę o sobie, o życiu, o zdarzeniach, o wieczności. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

23 marca 2010. Wtorek.

{ Lb 21,4-9 _ Ps 102,2-3.16-21 _ J 8,21-30 } Jezus jest posłany przez Ojca. Również człowiek jest posłany. Wypełnia swe posłannictwo, jeśli nie poddaje się tęsknocie za tym, co było. Za to spokojnie i z wiarą każdego dnia podejmuje nowe wyzwania. I wie, dokąd idzie. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

22 marca 2010. Poniedziałek.

{ Dn 13,41-62 _ Ps 23,1-6 _ J 8,12-20 } Człowiek potrzebuje światła, by wiedział, jak decydować, w którą stronę iść, jak rozsądzać sprawy. A Bóg mówi: Ja jestem światłością świata. Kto ma Jego, ma jasność. I wie. czytaj dalej

komentarze: 2