{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: marzec 2013

DMDD

Zmartwychwstanie Pańske. 31 marca 2013.

{ Dz 10,34a.37-43 _ Ps 118,1-2.16-17.22-23 _ Kol 3,1-4 lub 1Kor 5,6b-8 _ J 20,1-9 lub Łk 24,13-35 }   Zobacz i uwierz: Jezus wychodzi z grobu nie po to, by się błąkać po świecie, ale by wejść w twoje życie. Przyjmij Go!    czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

Wigila Paschalna. 30 marca 2013.

{ Rdz 1,1-2,2 _ Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c _ Rdz 22,1-18 _ Ps 16,5.8-11 _ Wj 14,15-15,1 _ Ps: Wj 15,1-2.4-5.17-18 _ Iz 54,4a.5-14 _ Ps 30,2.45-6.11-13 _ Iz 55,1-11 _ Ps: Iz 12,2.3-5 _ Ba 3,9-15.32-4,4 _ Ps 19,8-11 _ Ez 36,16-17a.18-28 _ Ps 42,2-3. 43,3.4 _ Rz 6,3-11 _ Ps 118,1-2.16-17.22-23 _ Łk 24,1-12 }   Zobacz, że Jezusa nie ma w grobie. Znajdź Go w sobie i w swojej historii!   ... czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

Wielki Piątek. 29 marca 2013.

{ Iz 52,13-53,12 _ Ps 31,2.6.12-13.15-17.25 _ Hbr 4,14-16. 5,7-9 _ J 18,1-19,42 }   Przybliż się i przekonaj, że w Jego ranach jest nasze zdrowie.    czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

Wielki Czwartek. 28 marca 2013.

{ Wj 12,1-8.11-14 _ Ps 116,12-13.15-18 _ 1Kor 11,23-26 _ J 13,1-15 }   Patrz na Jezusa i ucz się! Najpierw jednak daj się Mu obmyć, byś przejrzał.    czytaj dalej

komentarze: 3
DMDD

Sobota. 23 marca 2013.

{ Ez 37,21-28 _ Ps: Jr 31,10-13 _ J 11,45-57 }   Zobacz, że i ciebie Bóg chce przyprowadzić do siebie, w miejsce bezpieczne.    czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

Piątek. 22 marca 2013.

{ Jr 20,10-13 _ Ps 18,2-7 _ J 10,31-42 }   Zastanów się nad tym, co słyszysz, byś czasem nie odrzucił tego, co mówi do ciebie Bóg.    czytaj dalej

komentarze: 1