{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: sierpień 2009

DMDD

1 września 2009. Bł. Bronisławy.

{ 1Tes 5,1-6.9-11 _ Ps 27,1.4.13-14 _ Łk 4,31-37 }  Człowiek jest stworzony do życia w świetle. W świetle rozwija swe możliwości i wzajemne relacje. Zaś ukryte namiętności i knowania, wyprowadzone do światła, bledną i znikają. A światło rodzi się ze słowa Pana, w którym jest władza i moc. czytaj dalej

DMDD

31 sierpnia 2009. Poniedziałek.

{ 1Tes 4,13-18 _ Ps 96,1.3-5.11-13 _ Łk 4,16-30 }  W życiu człowieka i w samym człowieku spełniają się słowa Pisma. Kto widzi i wierzy, wie, że zmartwychwstanie też się spełnia już dziś. Na końcu czasów zaś spełni się definitywnie, ale już dziś daje pocieszenie. czytaj dalej

DMDD

30 sierpnia 2009. Niedziela {XXII}.

{ Pwt 4,1-2.6-8 _ Ps 15,1-5 _ Jk 1,17-18.21b-22.27 _ Mk 7,1-8.14-15.21-23 }  Człowiek w prawie i nakazach Pańskich otrzymuje dar doskonały, który jest źródłem mądrości i umiejętności. Trzeba uważać, by w jego miejsce z czasem nie weszło niepostrzeżenie coś, co swoją powierzchownością może ten dar przypominać, choć w rzeczywistości nim nie jest. Dar, by trwał, musi być kultywowany.  {Więcej na... czytaj dalej

DMDD

29 sierpnia 2009. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.

{ Jr 1,17-19 _ Ps 71,1-6.15.17 _ Mk 6,17-29 }  Jeśli człowiek robi, mówi i myśli tak, jak chce Bóg, jest prorokiem; również, a może szczególnie wtedy, kiedy innym jest to niewygodne. A prorok może być spokojny, bo Bóg jest z nim, by go chronić. czytaj dalej

DMDD

28 sierpnia 2009. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.

{ 1Tes 4,1-8 _ Ps 97,1.2b.5-6.10-12 _ Mt 25,1-13 }  By żyć, trzeba nieustannie widzieć siebie w świetle Bożej świętości i stawiać zdecydowane kroki, które są niczym oliwa w świecących kagankach. Aby, pozostając w świętości i we czci, dzień po dniu móc widzieć i spotykać Pana. I tak aż po ostatnie tchnienie. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

27 sierpnia 2009. Moniki.

{ 1Tes 3,7-13 _ Ps 90,3-4.12-14.17 _ Mt 24,42-51 }  Człowiek dostaje czas do zagospodarowania. Nie wiedząc, ile go ma, tym bardziej dba o każdą chwilę. I wykorzystuje ją do budowania wzajemnej miłości - poprzez wsparcie, pamięć, modlitwę, wdzięczność. By być gotowym na przyjście Pana. czytaj dalej

komentarze: 1
Zdarzenia

Z ziemi włoskiej na polską.

Po rocznym pobycie we Włoszech w opactwie Fossanova, zgodnie z życzeniem prowincjała, wróciłem dzisiaj do Krakowa. Z ziemi włoskiej na polską, z jednej na drugą Bożą rolę. Ważne, że wszędzie działa ta sama łaska, i wszędzie ludzie tęsknią za tą samą Bożą miłością, bardziej lub mniej uświadamiając to sobie... W tejże Bożej miłości pozdrawiam wszystkich z pl. Wszystkich Świętych. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

26 sierpnia 2009. Matki Bożej Częstochowskiej.

{ Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5 _ Ps 48,2-3.9-11.13-15 _ Ga 4,4-7 _ J 2,1-11 }   Szczęśliwy człowiek, który słucha Bożej mądrości i wykonuje to, co na dany czas polecone. Dzień po dniu, krok po kroku. Z głosem ufności w sercu, który woła: Abba, Ojcze! czytaj dalej

Zdarzenia

To już 40 lat na ziemi.

Zdarzyło się, że 23 sierpnia skończyłem 40 lat. Tyle za mną. Ciekawe, ile przede mną... Póki co, skończyłem pakować rzeczy. Jutro z rana wylot do Polski; rzeczy dojadą drogą lądową. czytaj dalej

komentarze: 7
DMDD

25 sierpnia 2009. Wtorek.

{ 1Tes 2,1-8 _ Ps 139,1-5 _ Mt 23,23-26 }  Człowiek, zatrzymując się zbytnio na formach, czasem zapomina o istocie rzeczy. We wszystkim, co czyni, dobrze jest, gdy pamięta o jednej z istotnych zasad: aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. To właśnie ze względu na ludzi człowiek dba bardziej o formy, a ze względu na Boga, szuka serca rzeczy. czytaj dalej