{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: sierpień 2010

DMDD

1 września 2010. Bronisławy, dziewicy.

{ 1Kor 3,1-9 _ Ps 33,12-15.20-21 _ Łk 4,38-44 } Bóg wciąga człowieka do swojego dzieła, uzdalniając go do wykonania tego, co mu powierza. We wszystkim zaś objawia swoją moc i miłość, bo to Bóg daje wzrost i owocowanie. I tak dzieje się Królestwo. czytaj dalej

DMDD

31 sierpnia 2010. Wtorek.

{ 1Kor 2,10b-16 _ Ps 145,8-14 _ Łk 4,31-37 } Duch przenika wszystko. Kto ma Ducha Boga, rozumie sprawy Boga i sprawy człowieka, bo On objawia mu zamysł Pana. I otrzymuje od Niego moc, by zamysł ten wypełnić. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

30 sierpnia 2010. Poniedziałek.

{ 1Kor 2,1-5 _ Ps 119,97-102 _ Łk 4,16-30 } Nie mądrość ludzka czyni słowo skutecznym, ale moc Boża. Kto przyjmuje i wypowiada słowo z wiarą, ten sam doświadcza i widzi, jak ono się spełnia. czytaj dalej

DMDD

29 sierpnia 2010. Niedziela {XXII}.

{ Syr 3,17-18.20.28-29 _ Ps 68,4-7.10-11 _ Hbr 12,18-19.22-24a _ Łk 14,1.7-14 } Bóg przesadza wyżej nie tych, którzy w ogóle się nie usadowili, ale tych, którzy zajęli ostatnie miejsce.  {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

komentarze: 3
DMDD

27 sierpnia 2010. Moniki.

{ 1Kor 1,17-25 _ Ps 33,1-2.4-5.10-11 _ Mt 25,1-13 } Mądrość Boża tkwi w prostocie i prawdzie. Dlatego człowiek mądry wie, że lampa potrzebuje oliwy, pragnienie spełnienia, a człowiek słaby i grzeszny - Chrystusa. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

26 sierpnia 2010. Matki Boskiej Częstochowskiej.

{ Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5 _ Ps 48,2-3.9-11.13-15 _ Ga 4,4-7 _ J 2,1-11 } Człowiek Boży słucha i uczy się mądrości. Słucha, co mówi Bóg, co mówi człowiek, co mówi Duch w sercu. By w odpowiednim czasie usłyszeć i wykonać dzieło Boga, robiąc wszystko, cokolwiek powie; a przez to stać się uczestnikiem cudu. czytaj dalej

komentarze: 3
DMDD

25 sierpnia 2010. Środa.

{ 2Tes 3,6-10.16-18 _ Ps 128,1-2.4-5 _ Mt 23,27-32 } Bóg wzywa człowieka do uczciwości. By nie zadowalał się pozorami, ale szukał prawdy. By uczciwie pracował i jadł, by trudził się i cieszył życiem. czytaj dalej

DMDD

23 sierpnia 2010. Poniedziałek.

{ 2Tes 1,1-5.11b-12 _ Ps 96,1-5 _ Mt 23,1.13-22 } Człowiek Boży nie jest głupi ani ślepy. W tym, czego doświadcza, wie, co jest istotą, a co jest sprawą drugorzędną. czytaj dalej

komentarze: 5