{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: sierpień 2011

DMDD

31 sierpnia 2011. Środa.

{ Kol 1,1-8 _ Ps 52,10-11 _ Łk 4,38-44 } Wstał rano Przyjaciel i chodził, szukając swego Ukochanego. I spotkał ludzi, którzy przechodzili drogą, i zapytał ich, czy nie widzieli jego Ukochanego. Odpowiedzieli mu, pytając, kiedy to się zdarzyło, że jego Ukochany stał się nieobecny oczom jego umysłu. Przyjaciel w odpowiedzi rzekł: «Nigdy, bo od kiedy zobaczyłem mego Ukochanego w moich myślach, nie... czytaj dalej

DMDD

30 sierpnia 2011. Wtorek.

{ 1Tes 5,1-6.9-11 _ Ps 27,1.4.13-14 _ Łk 4,31-37 } Jeśli będziecie trwać we Mnie i moje słowa będą w was trwały, to stanie się wam wszystko, czegokolwiek zechcecie i o co poprosicie.św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,36 czytaj dalej

DMDD

29 sierpnia 2011. Męczeństwa Jana Chrzciciela.

{ Jr 1,17-19 _ Ps 71,1-6.15.17 _ Mk 6,17-29 } Błogosławieni jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić i będą wam złorzeczyć i prześladować was i wyłączą was, i będą was znieważać i pomijać milczeniem wasze imię jako złe i gdy ze względu na Mnie kłamliwie będą mówić wszelkie zło przeciw wam. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest zapłata wasza w niebie.św. Franciszek z Asyżu, Reguł... czytaj dalej

DMDD

28 sierpnia 2011. Niedziela {XXII}.

{ Jr 20,7-9 _ Ps 63,2-6.8-9 _ Rz 12,1-2 _Mt 16,21-27 } Lecz w tym możemy się chlubić: w słabościach naszych i w codziennym dźwiganiu świętego krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 5,7b czytaj dalej

komentarze: 1
Czytelnia

Homilia na 22. niedzielę. Zapowiedź śmierci i nauka o tym, co Boże

  Wiara i odnawianie umysłu Jezus, dając wcześniej dowody swojej boskości, zaczął ukazywać uczniom perspektywę zbliżających się wydarzeń. Mówił o konieczności pójścia do Jerozolimy, o czekającym Go tam cierpieniu i o śmierci. Mówił też o tajemniczym trzecim dniu, w którym zmartwychwstanie. Piotr, słuchając tego, nie godził się na taki rozwój wydarzeń, dlatego odciągnął Jezusa na bok i powied... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

27 sierpnia 2011. Moniki.

{ 1Tes 4,9-11 _ Ps 98,1.7-9 _ Mt 25,14-30 } Ci bracia, którym Pan dał łaskę, że mogą pracować, niech pracują wiernie i pobożnie.św. Franciszek z Asyżu, Reguła zatwierdzona, 5,1 czytaj dalej

DMDD

26 sierpnia 2011. Matki Bożej Częstochowskiej.

{ Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5 _ Ps 48,2-3.9-11.13-15 _ Ga 4,4-7 _ J 2,1-11 } Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie.św. Klara z Asyżu, 3. List do Agnieszki, 18 czytaj dalej

DMDD

25 sierpnia 2011. Czwartek.

{ 1Tes 3,7-13 _ Ps 90,3-4.12-14.17 _ Mt 24,42-51 } I przygotowujmy w sobie zawsze mieszkanie i miejsce pobytu Temu, który jest Panem Bogiem wszechmogącym, Ojcem i Synem, i Duchem Świętym, który mówi: Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć wszelkiego zła, które nadejdzie, i stanąć przed Synem Człowieczym.św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,27... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

24 sierpnia 2011. Bartłomieja, apostoła.

{ Ap 21,9b-14 _ Ps 145,10-13.17-18 _ J 1,45-51 } Temu zaś, który tyle wycierpiał za nas, wyświadczył nam tyle dobra i wyświadczy w przyszłości, niech wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, w morzu i przepaściach, oddaje jako Bogu sławę, chwałę, cześć i błogosławieństwo.św. Franciszek z Asyżu, 2. List do wiernych, 63 czytaj dalej

DMDD

23 sierpnia 2011. Wtorek.

{ 1Tes 2,1-8 _ Ps 139,1-5 _ Mt 23,23-26 } Upominam ich i przestrzegam, aby nie gardzili ludźmi i nie sądzili ich, gdy zobaczą ich ubranych w miękkie i barwne szaty i spożywających wyszukane potrawy i napoje, lecz niech każdy raczej siebie samego sądzi i sobą gardzi.św. Franciszek z Asyżu, Reguła zatwierdzona, 2,17 czytaj dalej

komentarze: 2