{Rycerska} galeria śladów

Wpisy z kategorii: Kodeks

Kodeks

Rycerz i sukcesy innych.

Rycerz cieszy się z sukcesów innych rycerzy jak z własnych. Widząc bowiem powodzenie i zdobycze swoich współtowarzyszy, myśli o radości Pana, dla którego razem się trudzą i znoszą wspólnie przeciwności. czytaj dalej

komentarze: 6
Kodeks

Rycerz i przyjaźń.

Serce Rycerza zamieszkują jego przyjaciele, których wśród rozległego tłumu uważnie rozpoznał i z wdzięcznością przyjął. Rycerz ceni sobie przyjaźń i dba o nią, bo wie, że jest nieocenionym darem. Wie bowiem, że kiedy on sam jest słaby, jego przyjaciele wspierają go, a kiedy oni słabną, on może być dla nich podporą. czytaj dalej

komentarze: 3
Kodeks

Rycerz i prawo.

Rycerz poznaje ochoczo i zachowuje nakazy swojego Pana. Nie są one dla niego ciężarem, ale chlubą i najwyższym prawem. Nosi je w sercu i rozważa, bo wie, że one czynią go mądrym i zachowują od czyhających na niego niebezpieczeństw. czytaj dalej

komentarze: 1
Kodeks

Rycerz i szlachetność.

Rycerz we wszystkim stara się o szlachetność: tak wtedy, gdy ktoś na niego patrzy, jak i wtedy, gdy nikt go nie widzi. W swej szlachetności bowiem nie szuka uznania, ale zawsze pragnie uczcić w niej szlachetność swojego Pana. czytaj dalej

Kodeks

Rycerz i pieśń uwielbienia.

Rycerz śpiewa laudę swojej Miłości nie tylko w chwili wzruszenia; śpiewa ją i układa wciąż nowe jej strofy pośród codziennych zmagań. Każde zdarzenie jest dla niego niczym sylaba, która w zestawieniu z innymi tworzy harmonijną całość - wdzięczną pieśń uwielbienia dla swojej Miłości. czytaj dalej

komentarze: 2
Kodeks

Rycerz i cierpliwość.

Rycerz nie zniechęca się. Wytrwale i cierpliwie ćwiczy siebie w szlachetności i innym okazuje cierpliwość, bo wie, jak niełatwo przezwyciężać samego siebie. Odwagi dodaje mu pamięć o cierpliwości swojego Pana, o której wielokrotnie się przekonywał, kiedy dawał Mu doświadczać różnych swoich niesforności. czytaj dalej

Kodeks

Rycerz i chwila obecna.

Rycerz nosi w sobie tęsknotę za tym, do czego w życiu zmierza. Jednak każdy dzień wita z nową wdzięcznością i to, co mu dane, przeżywa całym sobą, pragnąc we wszystkim zachować wierność i honor, wiedząc, że żadna chwila już nie wróci, a z każdą jest bliżej spełnienia. czytaj dalej

komentarze: 1
Kodeks

Rycerz i radość.

Rycerz w każdej sytuacji odnajduje wystarczające powody do radości. Cieszy się, tak rozpoczynając dzień, jak i kończąc go. Wszystko bowiem, co ma, i czego doświadcza, jest dla niego znakiem Bożej łaskawości. Także wszelki brak, jaki przychodzi mu znosić, odbiera jako łaskę Bożego wezwania do większej jeszcze ufności i wiary. A podejmując wezwanie, doświadcza radości. czytaj dalej

komentarze: 2
Kodeks

Rycerz i dyskrecja.

Rycerz jest dyskretny. Nie wyjawia spraw innych, a już szczególnie grzechów; sam też unika zbędnej dociekliwości, by swymi pytaniami nie wprawiać w zakłopotanie innych, ani nie prowokować do niedyskrecji. czytaj dalej

komentarze: 1
Kodeks

Rycerz i człowiek.

Rycerz w każdej napotkanej osobie dostrzega nade wszystko człowieka ukochanego przez Stwórcę. Każdy bowiem jest tym, kim jest w oczach Boga, a nie tym, kim widzą go ludzie. Każdy też nosi w sobie obraz i podobieństwo Boga, i przez to samo godzien jest miłości. czytaj dalej