{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: grudzień 2011

DMDD

31 grudnia 2011. Sylwestra.

{ 1J 2,18-21 _ Ps 96,1-2.11-13 _ J 1,1-18 } Ja, brat Franciszek, sługa wasz najmniejszy, proszę was i zaklinam w miłości, którą jest Bóg i z chęcią ucałowania waszych stóp, abyście te oraz inne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjęli z pokorą i miłością i spełniali je, i zachowywali. A tych wszystkich i te wszystkie, którzy je życzliwie przyjmą, zrozumieją i odpis ich poślą innym, i jeśli ... czytaj dalej

DMDD

30 grudnia 2011. Świętej Rodziny.

{ Syr 3,2-6.12-14 lub Kol 3,12-21 _ Ps 128,1-5 _ Łk 2,22-40 } Miłujcie się nawzajem miłością Chrystusową, a miłość, którą macie w sercu, okazujcie przez uczynki na zewnątrz, aby siostry, zachęcone tym przykładem, wzrastały zawsze w miłości Bożej i w miłości wzajemnej.  św. Klara z Asyżu, Testament, 59-60 czytaj dalej

DMDD

29 grudnia 2011. Czwartek.

{ 1J 2,3-11 _ Ps 96,1-3.5b-6 _ Łk 2,22-35 } Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże, wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry, Tobie oddajemy wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra. Niech się stanie. Niech się stanie.  św. Franciszek z Asyżu, Modlitwy pochwalne, 11 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

28 grudnia 2011. Młodzianków, męczenników.

{ 1J 1,5-2,2 _ Ps 124,2-5.7b-8 _ Mt 2,13-18 } I stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem w odpowiednim czasie, w utrapieniu *i niech mają w Tobie nadzieję ci, którzy poznali Twe imię.Błogosławiony Pan, Bóg mój, bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.  św. Franciszek z Asyżu, Oficjum, 11,7-8 czytaj dalej

DMDD

27 grudnia 2011. Jana, apostoła i ewangelisty.

{ 1J 1,1-4 _ Ps 97,1-2.5-6.11-12 _ J 20,2-8 } I jak oni swoim wzrokiem ciała widzieli tylko Jego ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, kontemplując Go oczyma duchowymi, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, zobaczmy i uwierzmy niewzruszenie, że to jest żywe i prawdziwe Jego najświętsze Ciało i Krew.  św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 1,20-21 czytaj dalej

DMDD

26 grudnia 2011. Szczepana, pierwszego męczennika.

{ Dz 6,8-10. 7,54-60 _ Ps 31,3-4.6.8.16-17_ Mt 10,17-22 } Uważajcie, żebyście się nie trwożyli. Bowiem dzięki cierpliwości waszej ocalicie wasze dusze, i kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 16,19-21 czytaj dalej

Czytelnia

Homilia na Narodzenie Pańskie. Słowo, które stało się ciałem.

  Radosna nowina i bezwarunkowa miłość   Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Jan Chrzciciel zapowiedział, że to Słowo ma stać się ciałem. I stało się. W Jezusie Chrystusie pośród ludzi. Inny Jan, który w ewangelii wygłosił orędzie o Słowie, zaświadczył, że on sam i ci, którzy uwierzyli wraz z nim Słowu i przyjęli Je, oglądali Jego chwałę, i to na własne oczy. Wcz... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

24 grudnia 2011. Wigilia Bożego Narodzenia.

{ 2Sm 7,1-5.8b-12.14a-16 _ Ps 89,2-5.27.29 _ Łk 1,67-79 } Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają * i ci, którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.. św. Franciszek z Asyżu, Oficjum, 8,5 czytaj dalej

DMDD

23 grudnia 2011. Piątek.

{ Ml 3,1-4.23-24 _ Ps 25,4-5.8-10.14 _ Łk 1,57-66 } (…) to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. św. Franciszek z Asyżu, Testament, 3a czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

22 grudnia 2011. Czwartek.

{ 1Sm 1,24-28 _ Ps: 1Sm 2,1.4-8 _ Łk 1,46-56 } I uwielbiajmy Go czystym sercem, bo trzeba zawsze modlić się i nie ustawać, gdyż Ojciec szuka takich czcicieli. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,29-30 czytaj dalej