{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: marzec 2010

DMDD

21 marca 2010. Niedziela {5. Wielkiego Postu}.

{ Iz 43,16-21 _ Ps 126,1-2.4-6 _ Flp 3,8-14 _ J 8,1-11 } Człowiek Boży odkrywa nieustannie wartość tego, co jest. Uwalnia się od tego, co było, by z większą radością biec ku temu, co będzie. Dlatego w imię Bożego zmiłowania odpuszcza innym i sobie.  {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

komentarze: 7
DMDD

20 marca 2010. Sobota.

{ Jr 11,18-20 _ Ps 7,2-3.9bc-12 _ J 7,40-53 } Człowiek Boży zawsze swoje sprawy powierza Bogu. Tak w chwilach przeciwności, jak i w chwilach powodzenia. czytaj dalej

DMDD

19 marca 2010. Józefa, oblubieńca NMP.

{ 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 _ Ps 89,2-5.27.29 _ Rz 4,13.16-18.22 _ Mt 1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a } Bóg jest Ojcem. Dlatego najlepszą odpowiedzią na Jego słowo jest dziecięca ufność i robienie tego, co On poleca. Tak dzieje się wiara, przez którą przychodzi zbawienie. czytaj dalej

DMDD

18 marca 2010. Czwartek.

{ Wj 32,7-14 _ Ps 106,19-23 _ J 5,31-47 } Żeby wierzyć, nie wystarczy badać Pisma. Trzeba szukać Boga i Jego chwały: słyszeć Jego głos, widzieć Jego oblicze, mieć Jego słowo. I mieć życie w Nim. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

17 marca 2010. Środa.

{ Iz 49,8-15 _ Ps 145,8-9.13cd-14.17-18 _ J 5,17-30 } Jak Syn wpatruje się w Ojca, tak człowiek wpatruje się w Syna. I uczy się jedności z Bogiem, szukając Jego woli i dając się Mu prowadzić do tryskających zdrojów. A Bóg pociesza swój lud, bo pamięta o każdym człowieku. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

16 marca 2010. Wtorek.

{ Ez 47,1-9.12 _ Ps 46,2-3.5-6.8-9 _ J 5,1-3a.5-16 } Człowiek ma swoje wyobrażenie szczęścia. Kiedy nadchodzi Bóg, okazuje się, że nie jest konieczne to, o czym człowiek przez lata myślał. Bo On sam wystarcza. Woda uzdrawiająca i zaspokajająca wszelkie pragnienie jest w Nim. czytaj dalej

komentarze: 4
DMDD

15 marca 2010. Poniedziałek.

{ Iz 65,17-21 _ Ps 30,2.4-6.11-13 _ J 4,43-54 } Bóg wypowiada słowo i stwarza, wypowiada słowo i przemienia wszystko. Człowiek, który wierzy w moc Bożego słowa, staje się świadkiem jego mocy. A towarzyszy temu radość i wesele. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

14 marca 2010. Niedziela {4. Wielkiego Postu}.

{ Joz 5,9-12 _ Ps 34,2-7 _ 2Kor 5,17-21 _ Łk 15,1-3,11-32 } Człowiek Boży odkrywa nowość i szczęście w powrocie i przylgnięciu do Boga. I daje Mu się karmić Jego chlebem.  {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

13 marca 2010. Sobota.

{ Oz 6,1-6 _ Ps 51,3-4.18-21 _ Łk 18,9-14 } Boga cieszą nie zapewnienia o świętości, ale miłość. Nie składane ofiary, lecz człowiek, który do Niego się ucieka i w Nim pokłada nadzieję. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

12 marca 2010. Piątek.

{ Oz 14,2-10 _ Ps 81,6-11.14.17 _ Mk 12,28b-34 } Drogi Pana są proste - dla każdego, kto daje się Panu prowadzić. Idzie nimi ten, kto kocha Boga całym sobą i ponad wszystko, a drugiego człowieka jak siebie. czytaj dalej

komentarze: 1