{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: marzec 2011

DMDD

1 kwietnia 2011. Piątek.

{ Oz 14,2-10 _ Ps 81,6c-11ab.14.17 _ Mk 12,28b-34 }   Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości,... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

31 marca 2011. Czwartek.

{ Jr 7,23-28 _ Ps 95,1-2.6-9 _ Łk 11,14-23 }   Przynajmniej przed każdą ważniejszą sprawą wzbudzaj dobrą intencję. W ciągu spełniania czynności nie zrażaj się pokusami próżnej chwały, ale ochoczo pracuj i często ponawiaj intencję. Gdy już skończysz swoją sprawę, nie daj się uwieść szatanowi. Nie przypisuj nic sobie, ale łasce Bożej.  sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

30 marca 2011. Środa.

{ Pwt 4,1.5-9 _ Ps 147,12-13.15-16.19-20 _ Mt 5,17-19 }   Nakłońcie ucha serca waszego i bądźcie posłuszni głosowi Syna Bożego. Zachowujcie przykazania Jego całym sercem i wypełniajcie doskonale Jego rady. Pan Bóg odnosi się do nas jak do synów.  św. Franciszek z Asyżu, List do Zakonu, 6-7.11 czytaj dalej

DMDD

29 marca 2011. Wtorek.

{ Dn 3,25.34-43 _ Ps 25,4-7bc.8-9 _ Mt 18,21-35 }   I choćby tysiąc razy potem zgrzeszył na twoich oczach, kochaj go bardziej niż mnie, abyś go pociągnął do Pana; i zawsze bądź miłosierny dla takich. św. Franciszek z Asyżu, List do ministra, 11 czytaj dalej

DMDD

28 marca 2011. Poniedziałek.

{ 2Krl 5,1-15a _ Ps 42,2-3. 43,3-4 _ Łk 4,24-30 }   Zapytali Przyjaciela, czy możliwe jest, by Ukochany spowodował w nim utratę miłości. Odpowiedział, że nie - dopóki pamięć będzie pamiętać, a umysł rozumieć wspaniałości jego Ukochanego. bł. Rajmund Lull, Księga Przyjaciela i Ukochanego, 189 czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

27 marca 2011. Niedziela {3. Wielkiego Postu}.

{ Wj 17,3-7 _ Ps 95,1-2.6-9 _ Rz 5,1-2.5-8 _ J 4,5-42 }   Przyszedł Przyjaciel napić się ze źródła, gdzie ten, kto nie kocha, zakochuje się, kiedy pije ze źródła. I podwoiła się jego niemoc. I przyszedł Ukochany, by napić się ze źródła, aby podwoić miłość Przyjaciela, a w niej podwoić też jego cierpienia. bł. Rajmund Lull, Księga Przyjaciela i Ukochanego, 22   { Więcej }... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

26 marca 2011. Sobota.

{ Mi 7,14-15.18-20 _ Ps 103,1-4.9-12 _ Łk 15,1-3.11-32 }   Przyjaciel sprzeciwił się swojemu Ukochanemu. I Przyjaciel płakał. A Ukochany przyszedł, by umrzeć w połach szaty swojego Przyjaciela, aby Przyjaciel mógł odzyskać to, co utracił. I dał mu jeszcze większy dar niż ten, który stracił.  bł. Rajmund Lull, Księga Przyjaciela i Ukochanego, 30 czytaj dalej

DMDD

25 marca 2011. Zwiastowanie Pańskie.

{ Iz 7,10-14 _ Ps 40,7-11 _ Hbr 10,4-10 _ Łk 1,26-38 }   To Słowo Ojca tak godne, tak święte i chwalebne zwiastował najwyższy Ojciec z nieba przez św. Gabriela, swego anioła, mające zstąpić do łona świętej i chwalebnej Dziewicy Maryi, z której to łona przyjęło prawdziwe ciało naszego człowieczeństwa i naszej ułomności. Które, będąc bogate ponad wszystko, zechciało wybrać na świecie ubóstwo wraz... czytaj dalej

DMDD

24 marca 2011. Czwartek.

{ Jr 17,5-10 _ Ps 1,1-4.6 _ Łk 16,19-31 }   Nasz trud na ziemi jest krótki a nagroda wieczna. Niech cię nie niepokoi zgiełk świata, który przemija jak cień; przeciwności znoś chętnie, a pomyślność niech cię nie wynosi; ta bowiem domaga się wiary, tamte wiarę usuwają. Dochowaj wiernie, co Bogu ślubowałaś, a On sam wynagrodzi. św. Klara z Asyżu, List do Ermentrudy, 5.7-8 czytaj dalej

komentarze: 2