{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: kwiecień 2011

DMDD

30 kwietnia 2011. Sobota {Wielkanocna}.

{ Dz 4,13-21 _ Ps 118,1.14-16.18.21 _ Mk 16,9-15 }   Pan mówi: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a prości jak gołębie. Wysławiajcie Go, bo dobry i wywyższajcie Go w uczynkach waszych, bo po to posłał was na cały świat, abyście słowem i czynem dawali świadectwo Jego głosowi i przywiedli wszystkich do poznania, że oprócz Niego nie ma Wszechmocnego.  św. Fr... czytaj dalej

DMDD

29 kwietnia 2011. Piątek {Wielkanocny}.

{ Dz 4,1-12 _ Ps 118,1.4.22-25 _ J 21,1-14 }   Przyjaciel tak kochał swego Ukochanego, że we wszystko, co mu mówił, wierzył. I tak pragnął go zrozumieć, że wszystko, co słyszał, chciał pojąć przez niezbędne dowody. I dlatego miłość Przyjaciela była między wiarą a rozumieniem. bł. Rajmund Lull, Księga Przyjaciela i Ukochanego, 198 czytaj dalej

DMDD

28 kwietnia 2011. Czwartek {Wielkanocny}.

{ Dz 3,11-26 _ Ps 8,2.5-9 _ Łk 24,35-48 }   Pan objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia: niech Pan obdarzy was pokojem. Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała. św. Franciszek z Asyżu, Testament, 23; Napomnien... czytaj dalej

DMDD

27 kwietnia 2011. Środa {Wielkanocna}.

{ Dz 3,1-10 _ Ps 105,1-4.8-9 _ Łk 24,13-35 }   I kochaj tych, którzy sprawiają ci te trudności. I nie żądaj od nich czego innego tylko tego, co Bóg ci da.  św. Franciszek z Asyżu, List do ministra, 5-6 czytaj dalej

DMDD

26 kwietnia 2011. Wtorek {Wielkanocny}.

{ Dz 2,36-41 _ Ps 33,4-5.18-20.22 _ J 20,11-18 }   Powstał problem między oczyma i pamięcią Przyjaciela, ponieważ oczy mówiły, że lepszą rzeczą jest widzieć Ukochanego, niż go sobie przypominać. Pamięć zaś mówiła, że przecież przez przypominanie krople wody gromadzą się w zapłakanych oczach, a serce rozpala się miłością.  bł. Rajmund Lull, Księga Przyjaciela i Ukochanego, 18... czytaj dalej

DMDD

25 kwietnia 2011. Poniedziałek Wielkanocny.

{ Dz 2,14.22-32 _ Ps 16,1-2.5.7-11 _ Mt 28,8-15 }   W wielkim lesie był Przyjaciel, który szukał swego Ukochanego. I spotkał prawdę i fałsz, które kłóciły się ze sobą z powodu jego Ukochanego, gdyż prawda go wychwalała, a fałsz go potępiał. I dlatego Przyjaciel zawołał miłość, aby pomogła prawdzie.  bł. Rajmund Lull, Księga Przyjaciela i Ukochanego, 192 czytaj dalej

Czytelnia

Homilia na Zmartwychwstanie Pańskie. Spotkanie na drodze do Emaus.

  Główny bohater wydarzeń   Pogodzenie się ze śmiercią Jezusa nie było łatwe dla Jego uczniów. Czuli się zawiedzeni, bo spodziewali się nie tego, co się stało. To On miał wyzwolić Izraela, a został zgładzony niczym przestępca. Dwóch z nich szło w stronę Emaus, cały czas rozprawiając o tym. Dołączył do nich Jezus, ale oni Go nie poznali czytaj dalej

DMDD

24 kwietnia 2011. Zmartwychwstanie Pańskie.

{ Dz 10,34a.37-43 _ Ps 118,1-2.16-17.22-23 _ Kol 3,1-4 lub 1Kor 5,6b-8 _ J 20,1-9 lub Łk 24,13-35 }   I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. Widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się widzieć i wierzyć mocno, że jest to Jego żywe i prawdziwe najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak ... czytaj dalej

DMDD

23 kwietnia 2011. Wigilia Paschalna.

{ Rdz 1,1-2,2 _ Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35c _ Rdz 22,1-18 _ Ps 16,5.8-11 _ Wj 14,15-15,1 _ Wj 15,1-2.4-5.17ab-18 _ Iz 54,4a.5-14 _ Ps 30,2.45-6a.11-12a.13b _ Iz 55,1-11 _ Iz 12,2-5 _ Ba 3,9-15.32-4,4 _ Ps 19,8-11 _ Ez 36,16-17a.18-28 _ Ps 42,2-3. 43,3.4 _ Rz 6,3-11 _ Ps 118,1-2.16-17.22-23 _ Łk 24,1-12 }   Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością na jaką mnie stać, a... czytaj dalej

komentarze: 2