{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: maj 2009

DMDD

1 czerwca 2009. NMP Matki Kościoła.

{ Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14 _Ps 87,1-3.5-6 _ J 2,1-11 lub J 19,25-27 }  Ewa i Maryja. Jak różna może być obecność kobiety w życiu mężczyzny i w ogóle w świecie. Jak różne też są sposoby i skutki postrzegania faktów. Raz rodzi się ból, innym razem uczucie szczęścia. czytaj dalej

Jaszczurka.jpg
Zdarzenia

Zdarzenie ekologiczne: jaszczurki i św. Antoni od świni.

Pierwszą Mszę świętą w niedzielę 31 maja 2009 celebrowałem w Priverno, w kościele, którego patronem jest św. Antoni opat, określany też jako pustelnik. Tutaj jednak ludzie nazywają go zazwyczaj św. Antonim od świni, gdyż w ikonografii najczęściej przedstawiany jest z tymże zwierzęciem u stóp. Jest też ciekawy związek tego świętego ze św. Franciszkiem, a to poprzez znak tau, który z jednej stron... czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

31 maja 2009. Zesłanie Ducha Świętego.

{ Dz 2,1-11 _ Ps 104,1.24.29-31.34 _ 1 Kor 12,3b-7.12-13 _ J 20,19-23 }   Tajemnica harmonii i jedności. Kiedy wszyscy razem gromadzą się głodni Boga, Bóg staje pośrodku i daje im pokój i moc. Kiedy w człowieku wszystko razem: myśli, pragnienia, wyobraźnia, postawy, gesty, wypatruje Boga, Bóg napełnia go swoim Duchem.   {Więcej na temat tego słowa} czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

30 maja 2009. Sobota.

{ Dz 28,16-20.30-31 _ Ps 11,4.5.7 _ J 21,20-25 }   Bóg osobiście wzywa człowieka, by czynił tyle, ile w danych warunkach może czynić. Bez oglądania się na innych, bez niepotrzebnych pytań, bez niepotrzebnych niepokojów. czytaj dalej

komentarze: 3
DMDD

29 maja 2009. Urszuli Ledóchowskiej.

{ Dz 25,13-21 _ Ps 103,1-2.11-12.19-20 _ J 21,15-19 }   Warto od czasu do czasu usłyszeć trudne pytanie od Boga. By spokornieć. By raz jeszcze się upewnić, że Bóg jest nad tym, co było, co jest i co będzie. By z przekonaniem oddać wszystko w Jego ręce i rzec: Panie, Ty wiesz. czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

28 maja 2009. Czwartek.

{ Dz 22,30;23,6-11 _ Ps 16,1-2.5.7-11 _ J 17,20-26 }   Każdy ma do wypełnienia powierzoną mu przez Boga misję. Kiedy odważnie wypełnia to, co na dany czas do niego należy, sam Bóg doprowadza go szczęśliwie do ostatecznego spełnienia. Spełnienia, którego człowiek nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić. czytaj dalej

DMDD

27 maja 2009. Środa.

{ Dz 20,28-38 _ Ps 68,29-30.33-36 _ J 17,11b-19 }   Bóg okazuje człowiekowi troskę i czułość. Tak w Jezusie, jak w Apostole, wskazuje doskonały sposób wyrażania tej czułej troski: przez słowo prawdy kierowanie tak do tych, których się kocha, jak i w ich sprawie do samego Boga. czytaj dalej

DMDD

26 maja 2009. Filipa Nereusza.

{ Dz 20,17-27 _ Ps 68,10-11.20-21 _ J 17,1-11a }   Człowiek nie wie, co go czeka ani dziś, ani jutro. Dobrze, jeśli wie, że czeka go życie wieczne, które zaczyna dziać się już tutaj. I dobrze, jeśli tego życia we wszystkim pragnie. czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

25 maja 2009. Poniedziałek.

{ Dz 19,1-8 _ Ps 68,2-7 _ J 16,29-33 }  Czasami człowiek nabiera przekonania, że już wie i wierzy. Jednak osobiste przekonanie nabiera wartości, gdy sprawdza się wśród przeciwności. A jeśli się sprawdza, to nie przez własną doskonałość, ale dzięki działającej w nim mocy Ducha. czytaj dalej

Poezja

PIÓRKO

                     Piotrowi Gryźcowi  Śpiewaliśmy przy ognisku o dzieciach słońca i ziemi a On patrzył na nas jakby chciał powiedzieć coś niezwykle ważnego dlaczego ogień syci się ciepłem lasu a woda ze źródła gasi pragnienie i mówił i jedliśmy rybę    Nagle zobaczyłem jak rosną Mu skrzydła pióra niewidzialne żywe jak ogień i uniósł się spojrzał i zesłałjedno małe piórko    bym nie zwątpił ... czytaj dalej

komentarze: 2