{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: maj 2011

DMDD

31 maja 2011. Nawiedzenia Matki Bożej.

{ So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b _ Ps: Iz 12,2-6; _ Łk 1,39-56 }   Jak bowiem przez pozdrowienie Maryi Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, a Jan oczyszczony z grzechu pierworodnego, tak odtąd wszelkie łaski, jakimi Pan Jezus chce nas obdarzyć, spływają na nas przez Maryję. sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

30 maja 2011. Poniedziałek.

{ Dz 16,11-15 _ Ps 149,1-6.9 _ J 15,26-16,4a }   Dlaczego nie poznajecie prawdy i nie wierzycie w Syna Bożego? Oto uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Co dzień przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 1,15-18 czytaj dalej

DMDD

29 maja 2011. Niedziela {6. Wielkanocna}

{ Dz 8,5-8.14-17 _ Ps 66,1-7.16.20 _ 1P 3,15-18 _ J 14,15-21 }   Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Zachowujmy więc słowa, życie i naukę, i świętą Ewangelię Tego, który raczył modlić się za nas do swego Ojca i objawić nam Jego imię. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,40-41a czytaj dalej

Czytelnia

Homilia na 6. niedzielę wielkanocną. O przykazaniach i Duchu Prawdy.

 Dzieło miłości i wierności   Jezus, mówiąc o miłości do Niego, wskazał też, w jaki sposób ona się dzieje i w czym się wyraża: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Nie tyle przez ckliwe poruszenia, co właśnie przez wierność Jezusowi, Jego słowu, Jego wskazaniom, najlepiej wyraża się miłość ku Niemu. Jezus, świadom niełatwego wyzwania stojącego przez ludźmi, zapewnił t... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

28 maja 2011. Sobota.

{ Dz 16,1-10 _ Ps 100,1-5 _ J 15,18-21 }   Dusza prawdziwie pobożna jest mężna, nie zważa na prześladowania i szyderstwa świata, nie zraża się cierpieniami i upadkami, ale wytrwale miłuje i wielbi Boga. sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv czytaj dalej

DMDD

27 maja 2011. Piątek.

{ Dz 15,22-31 _ Ps 57,8-12 _ J 15,12-17 }   Pan Bóg mnie stworzył, a - dając mi byt - wybrał mnie, a nie tyle innych możliwych stworzeń, które na zawsze w nicestwie pozostaną. O Boże nieskończony, czymże zasłużyłem, abyś mi dawał pierwszeństwo? Niczym, lecz dlatego się to stało, boś mnie miłością wieczną umiłował. sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv czytaj dalej

DMDD

26 maja 2011. Filipa Nereusza, prezbitera.

{ Dz 15,7-21 _ Ps 96,1-3.10 _ J 15,9-11 }   Powiadam ci: jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota, i zbawienie duszy.  św. Franciszek z Asyżu, Prawdziwa i doskonała radość, 14 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

25 maja 2011. Środa.

{ Dz 15,1-6 _ Ps 122,1-2.4-5 _ J 15,1-8 }   Znośmy cierpliwie nasze boleści, bo wszelka przykrość zniesiona tu cierpliwie i ochotnie, przyniesie swój owoc w niebie. A gdy nam zabraknie siły uciekajmy się do Pocieszycielki strapionych, a Ona nam ulży w dźwiganiu krzyża. sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

24 maja 2011. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

{ Dz 14,19-28 _ Ps 145,10-13.21 _ J 14,27-31a }   Pan objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia: niech Pan obdarzy was pokojem. Święta Maryjo, módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi. św. Franciszek z Asyżu, Testament, 23; Oficjum, Antyfona, 1a.2b czytaj dalej

DMDD

23 maja 2011. Poniedziałek.

{ Dz 14,5-18 _ Ps 115,1-4.15-16 _ J 14,21-26 }   O, jakże szczęśliwi i błogosławieni są oni i one, gdy takie rzeczy czynią i w nich trwają, bo spocznie na nich Duch Pański i uczyni u nich mieszkanie i miejsce pobytu, i są synami Ojca niebieskiego, którego dzieła czynią, i są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa. św. Franciszek z Asyżu, 1. List do wiernych, 1,5-7... czytaj dalej