{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: czerwiec 2011

887270_Lull_min01_web_big.jpg
Czytelnia

Rajmund Lull - błogosławiony. Wspomnienie 30 czerwca.

Rajmund Lull został ogłoszony błogosławionym w 1850 przez papieża Piusa IX. Wspomnienie liturgiczne przypada 30 czerwca, ale jako że jest dowolne, zazwyczaj nie jest uwzględniane w celebracjach. Ale kto go lubi, niech pamięta. Raimund Lull na XIV-wiecznej miniaturzeThomas le Myésier: Electorium parvum seu breviculumBadische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg 92, Blatt 5r   czytaj dalej

komentarze: 2
DMDD

30 czerwca 2011. Czwartek.

{ Rdz 22,1-19 _ Ps 116,1-6.8-9 _ Mt 9,1-8 }   Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. św. F... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

29 czerwca 2011. Piotra i Pawła, apostołów.

{ Dz 12,1-11 _ Ps 34,2-9 _ 2Tm 4,6-9.17-18 _ Mt 16,13-19 }   A ponieważ my, nędzni i grzeszni, wszyscy razem nie jesteśmy godni wymówić Twego imienia, błagamy pokornie, aby Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, który Tobie wielce podoba się, składał Ci za wszystko dzięki wraz z Duchem Świętym Pocieszycielem, tak jak Tobie i Jemu się podoba, On, który Ci za wszystko wystarcza, przez które... czytaj dalej

komentarze: 3
DMDD

27 czerwca 2011. Poniedziałek.

{ Rdz 18,16-33 _ Ps 103,1-4.8-11 _ Mt 8,18-22 }   Zatem teraz, kiedy zostawiliśmy świat, nic innego nie mamy czynić, tylko spełniać wolę Pana i Jemu samemu się podobać. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,9 czytaj dalej

DMDD

26 czerwca 2011. Niedziela {XIII}.

{ 2Krl 4,8-11.14-16a _ Ps 89,2-3.16-19 _ Rz 6,3-4.8-11 _ Mt 10,37-42 }   Nie pragnijmy nigdy górować nad innymi, lecz bądźmy raczej sługami i poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga. św. Franciszek z Asyżu, 2. List do wiernych, 47 czytaj dalej

Czytelnia

Homilia na 13. niedzielę. O krzyżu i miłości Boga ponad wszystko.

 Ze względu na Pana   Jezus swoim słowem wprowadzał uczniów w świat zupełnie nowy. Mówił do nich: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Uświadamiał im, że bycie z Nim nie jest sprawą powierzchowną, że nie chodzi o jakąś dodatkową, kolejną znajomość czy nawet przyjaźń, ale o życiową, egzystencjal... czytaj dalej

komentarze: 3
DMDD

25 czerwca 2011. Sobota.

{ Rdz 18,1-15 _ Ps: Łk 1,46b-50.53-54 _ Mt 8,5-17 }   Wiara to cnota. To nie tylko jeden akt: raz wierzę, a potem nie wierzę. To stała skłonność do wierzenia temu, o czym Bóg nas uczy. W modlitwie gorącej Bóg wzmacnia wiarę w naszej duszy. Mamy wierzyć, uznawać za prawdę wszystko, co Bóg objawił, chociaż byśmy tego rozumem własnym nie pojmowali. sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv... czytaj dalej

DMDD

24 czerwca 2011. Jana Chrzciciela {Narodzenie}.

{ Iz 49,1-6 _ Ps 139,1-3.13-15 _ Dz 13,22-26 _ Łk 1,57-66.80 }   Ponieważ ty odłączyłeś mnie od łona, nadziejo moja od piersi mej matki * Tobie jestem oddany od urodzenia. Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem * nie odstępuj ode mnie. św. Franciszek z Asyżu, Oficjum, 2,4-5 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

23 czerwca 2011. Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa, czyli Boże Ciało.

{ Pwt 8,2-3.14b-16a _ Ps 147,12-15.19-20 _ 1Kor 10,16-17 _ J 6,51-58 }   Niczego bowiem na tym świecie nie mamy i nie widzimy cieleśnie z Najwyższego, jedynie Ciało i Krew, imiona i słowa, przez które zostaliśmy stworzeni i odkupieni ze śmierci do życia. Czy to wszystko nie przejmuje nas miłością, skoro sam Pan w swojej łaskawości daje siebie w nasze ręce i codziennie dotykamy Go naszymi ustami... czytaj dalej

komentarze: 2