{Rycerska} galeria śladów

Archiwum: lipiec 2011

DMDD

1 sierpnia 2011. Alfonsa Marii Liguoriego, prezbitera.

{ Lb 11,4b-15 _ Ps 81,12-17 _ Mt 14,22-36 }   Nie lękaj się, córko, Bóg wierny we wszystkich swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach ześle na ciebie i na wszystkie twoje córki swoje błogosławieństwo. On będzie waszym najlepszym pomocnikiem i pocieszycielem; jest naszym Odkupicielem i nagrodą wieczną. św. Klara z Asyżu, List do Ermentrudy, 15-16 czytaj dalej

DMDD

31 lipca 2011. Niedziela {XVIII}.

{ Iz 55,1-3a _ Ps 145,8-9.15-18 _ Rz 8,35.37-39 _ Mt 14, 13-21 }   Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj. św. Franciszek z Asyżu, Medytacja nad "Ojcze nasz", 6a czytaj dalej

komentarze: 1
Czytelnia

Homilia na 18. niedzielę. Rozmnożenie chleba.

  Problem, prowokacja i tylko to, co możliwe Jezus wsiadł do łodzi, by udać się na miejsce odosobnione. Kiedy jednak wysiadł z łodzi, okazało się, że na brzegu czekał już na Niego tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Gdy zbliżał się wieczór, zaniepokojeni uczniowie zasugerowali Mu, by odprawił ludzi do wioski, bo znajdowali się na zupełnym pustkowiu i nie można było zdobyć jedze... czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

30 lipca 2011. Sobota.

{ Kpł 25,1.8-17 _ Ps 67,2-3.5.8 _ Mt 14,1-12 }   Błogosławiony sługa, który gdy mówi, (...) przewiduje roztropnie, co powinien mówić lub opowiadać. św. Franciszek z Asyżu, Napomnienia, 21,1 czytaj dalej

DMDD

29 lipca 2011. Marty.

{ 1J 4,7-16 _ Ps 34,2-11 _ J 11,19-27 lub Łk 10,38-42 }   Pochwalon bądź, o mój Panie, przez tych, co przebaczają ze względu na Twą miłość i choroby, i cierpienia dzielnie znoszą w sobie. Błogosławieni, gdy zniosą je w pokoju,bo Ty sam, Najwyższy, wszystkich ich ukoronujesz. św. Franciszek z Asyżu, Pochwała stworzeń, 23-26 czytaj dalej

DMDD

28 lipca 2011. Czwartek.

{ Wj 40,16-21.34-38 _ Ps 84,3-6.8.11 _ Mt 13,47-53 }   I przygotowujmy w sobie zawsze mieszkanie i miejsce pobytu Temu, który jest Panem Bogiem wszechmogącym, Ojcem i Synem, i Duchem Świętym, który mówi: Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć wszelkiego zła, które nadejdzie, i stanąć przed Synem Człowieczym. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 22,27... czytaj dalej

DMDD

27 lipca 2011. Środa.

{ Wj 34,29-35 _ Ps 99,5-7.9 _ Mt 13,44-46 }   Ty, Ojcze święty, Królu nieba i ziemi.Ty jesteś wszystkim, bogactwem naszym wystarczającym. św. Franciszek z Asyżu, Uwielbienie Boga najwyższego, 2e.4m czytaj dalej

DMDD

26 lipca 2011. Joachima i Anny, rodziców NMP.

{ Syr 44,1.10-15 _ Ps 149,1-6a.9b _ Mt 13,16-17 }   I z zaufaniem powinien jeden drugiemu wyjawiać swoje potrzeby, aby drugi mógł je zaspokoić i usłużyć bratu. I jak matka kocha i karmi swego syna, tak każdy niech kocha i karmi swego brata; Pan użyczy mu do tego swej łaski. św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 9,10-11 czytaj dalej

komentarze: 1
DMDD

25 lipca 2011. Jakuba, apostoła.

{ 2Kor 4,7-15 _ Ps 126,1-6 _ Mt 20,20-28 }   I niech odnoszą się do siebie, tak jak mówi Pan: "Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie" oraz: "Nie czyń tego drugiemu, czego byś nie chciał, aby tobie czyniono". św. Franciszek z Asyżu, Reguła niezatwierdzona, 4,4-5 czytaj dalej

DMDD

24 lipca 2011. Niedziela {XVII}.

{ 1Krl 3,5.7-12 _ Ps 119,57.72.76-77.127-130 _ Rz 8,28-30 _ Mt 13,44-52 }   Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga, który jest pełnią dobra, wszelkim dobrem, który sam jeden jest dobry, litościwy, łagodny, miły i słodki, godny miłości, ukochany i cały pożądany ponad wszystko na ... czytaj dalej